4771/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4771/QĐ-UBND
Cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng môi trường Việt Nam thuê đất tại xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà sản xuất và kinh doanh nước sinh hoạt
Ngày ban hành 30/11/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4771_signed.pdf
 Trở về trang trước