421/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
421/QĐ-UBND
Thu hồi đất của UBND xã Nghi Sơn giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thực hiện việc quản lý theo quy định của pháp luật
Ngày ban hành 03/02/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d421.signed.pdf
 Trở về trang trước