15198/UBND-VX
Chi tiết văn bản
15198/UBND-VX
Thực hiện Công văn số 4960/BGDĐT-GDTH ngày 31/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành 07/11/2019
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15198.signed.pdf
 Trở về trang trước