220/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
220/QĐ-UBND
Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ tại huyện Nông Cống và huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 12/01/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT830712004-1-20221641890826903_liemmx_12-01-2022-16-07-25_signed.pdf
 Trở về trang trước