8537/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
8537/UBND-THKH
Chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa
Ngày ban hành 30/06/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT609107464-6-20201593161799685_quyenpd_29-06-2020-15-21-26_signed.pdf
 Trở về trang trước