16499/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
16499/UBND-THKH
Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông lâm sản Nhất Duy tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn (lần 2)
Ngày ban hành 03/12/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c16499.signed.pdf
 Trở về trang trước