76/KH-UBND
Chi tiết văn bản
76/KH-UBND
Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại đường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
Ngày ban hành 16/03/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh76.signed.pdf
 Trở về trang trước