5751/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
5751/UBND-THKH
Giao giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn EURODOOR về việc bổ sung thửa đất trong Quyết định số 5257/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT157763604-4-20211619685317627_(trangnt)(02.05.2021_16h10p49)_signed.pdf
 Trở về trang trước