1961/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
1961/UBND-THKH
Giao cung cấp danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2024 và các năm tiếp theo
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT957714646-2-20241707208203711_(hoangmc)(07.02.2024_08h24p14)_signed.pdf
 Trở về trang trước