534/QĐ-UB534
Chi tiết văn bản
534/QĐ-UB
Phê chuẩn số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Đông Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2009
Ngày ban hành 01/03/2004
Người ký Phạm Minh Đoan
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 534.doc
 Trở về trang trước