16/CT-UBND
Chi tiết văn bản
16/CT-UBND
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 23/05/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT926007009-5-20201590111210900_xungnd_23-05-2020-08-04-15_signed.pdf
 Trở về trang trước