8773/UBND-VX
Chi tiết văn bản
8773/UBND-VX
Giao tổ chức thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BVHTTDL ngày 05/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 10/07/2019
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8773_signed.pdf
 Trở về trang trước