59/2006/NQ-HĐND59
Chi tiết văn bản
59/2006/NQ-HĐND
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2007
Ngày ban hành 27/12/2006
Người ký Phạm Văn Tích
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm nq59.doc
 Trở về trang trước