244/KH-UBND
Chi tiết văn bản
244/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Chương trình Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2030
Ngày ban hành 13/11/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT284117377-11-20201605153031009dinhquanghung12.11.2020_18h48p56_quyenpd_13-11-2020-09-56-18_signed.pdf
 Trở về trang trước