10334/UBND-CN
Chi tiết văn bản
10334/UBND-CN
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị kéo dài thời gian lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư tại phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn và xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT343127732-7-20201596156890059_thinhnd_31-07-2020-12-17-30_signed.pdf
 Trở về trang trước