124/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
124/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Công trình Xử lý khẩn cấp mái kè hạ lưu tràn xả lũ hồ Cửa Đạt
Ngày ban hành 09/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d124_signed.pdf
 Trở về trang trước