5635/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5635/UBND-CN
Cho phép Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Phát tận thu, vận chuyển khối lượng đất thải ra khỏi khu vực thực hiện Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp tại xãTượng Sơn, huyện Nông Cống
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT189966465-4-20211619604866876_(giangld)(29.04.2021_11h15p31)_signed.pdf
 Trở về trang trước