15918/UBND-CN
Chi tiết văn bản
15918/UBND-CN
Giao giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần LICOGI 16 về việc xin hướng dẫn thủ tục để thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại Khu kinh tế Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 12/10/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT402051269-10-20211633936545517_(trangnt)(11.10.2021_17h07p15)_signed.pdf
 Trở về trang trước