494/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
494/UBND-CNTT
Rà soát chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh
Ngày ban hành 13/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c494.signed.pdf
 Trở về trang trước