10848/UBND-CN
Chi tiết văn bản
10848/UBND-CN
Giao triển khai Công văn số 7189/BGTVT-KHĐT ngày 22/7/2021 của Bộ GTVT về đề nghị đầu tư xây dựng dự án Bến cảng và tổng kho hóa chất tại Khu kinh tế Nghi Sơn.
Ngày ban hành 26/07/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT445107683-7-20211627008915095_(trangnt)(25.07.2021_14h49p03)_signed.pdf
 Trở về trang trước