1518/UBND-CN
Chi tiết văn bản
1518/UBND-CN
Giao xem xét đề nghị gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ cấp phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros
Ngày ban hành 01/02/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1518_signed.pdf
 Trở về trang trước