1962/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1962/QĐ-UBND
Phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng; thay đổi đơn vị thực hiện và giao dự toán nhiệm vụ Điều tra, đánh giá tổng thể và giải pháp xử lý tại khu vực có nguy cơ sụt, lún đất tại xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc và xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 09/06/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT426846625-6-20211622712454806_(giangld)(08.06.2021_16h15p44)_signed.pdf
 Trở về trang trước