25/CT-UBND
Chi tiết văn bản
25/CT-UBND
Triển khai một số biện pháp cấp bách chủ động ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 24/09/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT196457179-9-20201600844024889_(xungnd)(23.09.2020_21h58p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước