18625/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
18625/UBND-THKH
Chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Ngọc Lặc
Ngày ban hành 25/11/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT722984563-11-20211637718196477_tungdt_24-11-2021-22-45-48_signed.pdf
 Trở về trang trước