66/GP-UBND
Chi tiết văn bản
66/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho DNTN Thương mại du lịch nhà hàng Tuấn Năm
Ngày ban hành 08/05/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp66_signed.pdf
 Trở về trang trước