25/GXN-UBND
Chi tiết văn bản
25/GXN-UBND
Bản xác nhận chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm xây dựng lưới địa chính trên địa bàn 06 xã, thị trấn thuộc huyện Nông Cống
Ngày ban hành 31/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy xác nhận
Tài liệu đính kèm gp25.signed.pdf
 Trở về trang trước