1258/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1258/QĐ-UBND
Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 1).
Ngày ban hành 29/03/2024
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT112306006-3-20241711681525219hoangmc29.03.2024_15h52p45_tungdt_29-03-2024-16-36-17_signed.pdf
 Trở về trang trước