11/GP-UBND
Chi tiết văn bản
11/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty Cổ phần Cấp Nước Thanh Hóa từ hoạt động của Chi nhánh cấp nước Triệu Sơn
Ngày ban hành 09/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp11.signed.pdf
 Trở về trang trước