1608/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1608/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Quán Lào - Sét - Dốc Lê (ĐT.528) thuộc Kế hoạch thực hiện năm thứ ba - Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/05/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT502930693-5-20221652230882737_liemmx_11-05-2022-14-13-08_signed.pdf
 Trở về trang trước