706/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
706/QĐ-UBND
Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trung tâm tiêu thụ xi măng Long Sơn của Công ty TNHH Long Sơn thực hiện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT308787164-2-20241707100489334_(giangld)(07.02.2024_07h11p54)_signed.pdf
 Trở về trang trước