245/GP-UBND
Chi tiết văn bản
245/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đất san lấp và khoáng sản đi kèm tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống
Ngày ban hành 29/11/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT356896733-11-20211637721372604trangnt24.11.2021_22h40p30_giangld_27-11-2021-15-58-24_signed.pdf
 Trở về trang trước