2294/QĐ-BĐD
Chi tiết văn bản
2294/QĐ-BĐD
Điều chỉnh, phân bổ chỉ tiêu Kế hoạch tín dụng năm 2019 cho Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Bỉm Sơn
Ngày ban hành 12/06/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2294_signed.pdf
 Trở về trang trước