5667/UBND-NN
Chi tiết văn bản
5667/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị thay đổi thành viên Đoàn thẩm định xã, Đoàn thẩm tra huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của tỉnh
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT780852847-4-20211619575658644_(tungct)(29.04.2021_14h28p56)_signed.pdf
 Trở về trang trước