18/GP-UBND
Chi tiết văn bản
18/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi New Hope Thanh Hóa (có trụ sở tại thôn Tượng Liên 1, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) được xả nước thải vào nguồn nước
Ngày ban hành 11/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT369072400-1-20211609748517864tungct05.01.2021_11h42p41_giangld_09-01-2021-07-38-19_signed.pdf
 Trở về trang trước