5/2021/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5/2021/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 05/04/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT344607203-3-20211617190993150_thinv_05-04-2021-12-56-55_signed.pdf
 Trở về trang trước