708/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
708/QĐ-UBND
Thu hồi đất do UBND xã Hà Tân quản lý để UBND huyện Hà Trung tổ chức bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khai thác mỏ đá spilit làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung.
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT175278416-2-20241707103051820tungct05.02.2024_11h06p35_giangld_05-02-2024-14-24-39_signed.pdf
 Trở về trang trước