11403/UBND-NN
Chi tiết văn bản
11403/UBND-NN
UBND thành phố Thanh Hóa đề xuất phương án bố trí quỹ đất ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông trên địa bàn thành phố.
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT964262219-8-20221659577971178_(tungct)(04.08.2022_10h44p09)_signed.pdf
 Trở về trang trước