3469/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3469/QĐ-UBND
Thu hồi đất của Doanh nghiệp tư nhân Thủy Hoàng tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy và cho Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Thanh Hóa thuê đất để tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Cửa hàng bán lẻ xăng dầu
Ngày ban hành 07/09/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT258940517-9-20211630817561108_(giangld)(06.09.2021_17h12p56)_signed.pdf
 Trở về trang trước