1743/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1743/QĐ-UBND
Đính chính một số nội dung Bản xác nhận số 23/XN-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh.
Ngày ban hành 18/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT901621471-5-20201589793687424_quyennd_18-05-2020-20-52-12_signed.pdf
 Trở về trang trước