1943/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
1943/UBND-KTTC
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Hậu Lộc về điều chuyển cơ sở nhà, đất
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT242344891-2-20241707183939906_(hoangmc)(07.02.2024_08h02p56)_signed.pdf
 Trở về trang trước