61/GP-UBND
Chi tiết văn bản
61/GP-UBND
Về việc giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh Sông Rào
Ngày ban hành 04/05/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT354070005-4-20241714210170246_(giangld)(04.05.2024_12h00p48)_signed.pdf
 Trở về trang trước