11397/UBND-NN
Chi tiết văn bản
11397/UBND-NN
Giao tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT893230686-8-20221659494770081_(tungct)(04.08.2022_09h22p08)_signed.pdf
 Trở về trang trước