3100/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3100/QĐ-UBND
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu kết hợp dịch vụ thương mại và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn
Ngày ban hành 16/09/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT918207061-9-20221663066395723_tuandm_16-09-2022-14-54-03_signed.pdf
 Trở về trang trước