577/UBND-CN
Chi tiết văn bản
577/UBND-CN
Giao tham mưu chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc đến năm 2035
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT11162375-1-20211610355525536_(trangnt)(12.01.2021_15h17p10)_signed.pdf
 Trở về trang trước