215/KH-UBND
Chi tiết văn bản
215/KH-UBND
Kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2020, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 17/10/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh215.signed.pdf
 Trở về trang trước