1557/UBND-VX
Chi tiết văn bản
1557/UBND-VX
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội
Ngày ban hành 01/02/2019
Người ký Lê Thanh Hải
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1557_signed.pdf
 Trở về trang trước