161/BC-UBND
Chi tiết văn bản
161/BC-UBND
Tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Ngày ban hành 15/11/2017
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc161_signed.pdf
 Trở về trang trước