17/GP-UBND
Chi tiết văn bản
17/GP-UBND
Điều chỉnh nội dung Giấy phép môi trường số 104/GP-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh cấp cho Công ty cổ phần Đầu tư thương mại địa ốc Bình An (có địa chỉ tại LKDM-30, khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa)
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT278040896-2-20241707204417836_(giangld)(07.02.2024_07h10p11)_signed.pdf
 Trở về trang trước