10308/UBND-NN
Chi tiết văn bản
10308/UBND-NN
Giao tham mưu chủ trương tham gia Sự kiện giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Miền Trung và Tây nguyên
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT83466528-7-20201596117360805_(thinhnd)(31.07.2020_08h55p47)_signed.pdf
 Trở về trang trước