179/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
179/QĐ-UBND
Hủy Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH Xăng dầu Trường Dung thuê đất tại xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng chợ Khuyến Nông
Ngày ban hành 11/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT391833569-1-20221641780724338_(giangld)(10.01.2022_16h07p40)_signed.pdf
 Trở về trang trước